УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТУ БІОГЛОБІН У 2010/2011 РР.

 

Відповідальний виконавець: Сергій Володимирович Авраменко,

 канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії рослинництва та сортовивчення, голова Ради молодих вчених

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

 

У 2010/2011 рр. в дослідах лабораторії рослинництва і сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН вивчали вплив біологічного препарату біоглобін на урожайність та якість зерна пшениці озимої. Досліди закладали у стаціонарній зерно-паро-просапній сівозміні з триразовою повторністю після попередника горох на зерно. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий середньо-гумусний.

Варто відзначити, що система сівозміни, удобрення та обробітку ґрунту на дослідному полі дотримується вже понад 35 років, що засвідчено відповідним сертифікатом НААН та надзвичайно покращує достовірність одержаних результатів експерименту.

Стимулятори росту можуть по-різному проявляти свою дію залежно від фону мінерального живлення рослин. Тому варіанти експерименту було закладено на чотирьох фонах живлення: без добрив, післядія внесення 30 т/га гною (фон), фон + основне внесення комплексного мінерального добрива в дозі N30P30K30, а також фон + внесення комплексного мінерального добрива в дозі N60P60K60.

Вивчали три способи застосування біостимулятора.

Перший спосіб полягав у обробці насіння перед сівбою 0,5 %-им розчином препарату.

За другого способу проводили обприскування посівів розчином препарату у фазу осіннього кущіння культури (0,5 л/га), а також повторно – у фазі виходу в трубку пшениці озимої (0,5 л/га).

За третього способу вивчали комплексне застосовування розчину препарату шляхом обробки насіння та дворазового обприскування посівів.

Для порівняння результатів експерименту застосовували два варіанти контролю. За першого контролю (чистий контроль) висівали не протруєне насіння, за другого (протруєний контроль) – протруєне хімічним протруйником насіння пшениці без послідуючого застосування стимулятора.

Сівбу проводили у допустимий для зони строк (третя декада вересня) не протруєним насінням (крім протруєного контролю).

На час сівби ґрунт містив достатню кількість вологи, що дало змогу одержати своєчасні та дружні сходи. В цілому погодні умови осінньо-зимового періоду знаходилися в межах середніх багаторічних показників. Випадіння рослин пшениці після зимівлі становило 1,0-1,5 %.

Початок весни 2011 р. був досить вологим та прохолодним. Так, кількість опадів в квітні перевищувала норму на 18,4 мм (або на 52 %), а середньодобова температура повітря була меншою за норму на 1,4 оС. В травні температура повітря була на 1,2 оС вищою за норму, а кількість опадів знаходилась в межах норми.

 Червень був надмірно зволожений, кількість опадів перевищила норму на 131,3 мм (або на 207 %), а середньодобові температури знаходилась в межах норми. В той же час, сума ефективних температур за місяць була на 38,8 оС більше оптимального рівня.

Середньодобова температура липня була на 1,6 оС вище норми. Сума ефективних температур була вище оптимальних показників – 402,1 оС, за норми 346,7 оС. Кількість опадів також перевищила норму на 19,3 мм (на 27 %).

В серпні зберігалася тепла погода, середньодобова температура перевищила норму на 1,5 оС, за достатньої кількості опадів.

В загальному весняно-літній період (квітень-серпень) можна охарактеризувати як оптимальний за середньодобовою температурою повітря (18,2 оС за норми 17,6 оС) та надмірно зволожений, – кількість опадів була на 174,0 мм, або на 67 % більшою від норми. Сума ефективних температур була більше  норми на 259,2 оС і становила 1347,9 оС за норми 1088,7 оС (рис. 1).

 

Рис. 1. Основні метеорологічні показники вегетаційного періоду 2011 року та середня багаторічна норма

 

Отже, надмірна кількість опадів в період вегетації пшениці озимої сприяла доброму прояву біологічного препарату, про що свідчать результати експерименту.

Як і передбачалося, протруювання насіння хімічним протруйником дало позитивний ефект на більшості фонах удобрення. Так, порівняно з чистим контролем, за протруєння насіння прибавка урожайності пшениці на варіанті без добрив становила 0,17 т/га (8,3 %), на фоні основного внесення мінеральних добрив (N30P30K30) й післядії органічних (30 т/га) – відповідно 0,25 т/га та 5,1 %, на такому ж фоні органічних добрив, але з внесенням мінеральних в дозі N60P60K60 – відповідно 0,18 та 3,6 %. На фоні післядії основного удобрення достовірної різниці в урожайності між чистим та протруєним контролем зафіксовано не було (табл. 1, рис. 2).

  На фоні живлення без добрив було одержано достовірні прибавки урожайності за усіх способів застосування біологічного стимулятора росту. За прибавками врожайності у процентному відношенні фон без добрив виявився найбільш ефективним з усіх досліджуваних. Так, застосування обробки насіння розчином біоглобіну сприяло зростанню урожайності на 0,63 т/га (або на 30,7 %) порівняно з чистим контролем та на 0,46 т/га (20,7 %) порівняно з протруєним контролем (табл. 1, рис. 2). При застосуванні подвійного обприскування посівів розчином препарату прибавка урожайності до чистого контролю становила 0,38 т/га (18,5 %), до протруєного – 0,21 (9,5 %).

Комплексне застосування обробки насіння та подвійного обприскування посівів препаратом сприяло одержанню прибавок 0,60 т/га (29,3 %) та 0,43 т/га (19,4 %) відповідно до чистого та протруєного контролю.

На фоні післядії органічних добрив (30 т/га) найбільш ефективним способом застосування препарату був обробіток насіння його розчином, за якого прибавки урожайності до чистого та протруєного контролю становили відповідно 0,26 т/га (6,6 %) та 0,18 т/га (4,5 %). Подвійне обприскування посівів розчином препарату на цьому фоні виявилося неефективним.

За поєднання обробітку насіння та подвійного обприскування посівів пшениці одержано прибавку 0,19 т/га (4,8 %) до чистого контролю. У порівнянні з протруєним контролем у цьому варіанті достовірної прибавки одержано не було.

За органо-мінеральної системи удобрення, на фоні післядії органічних добрив (30 т/га) та мінерального удобрення в дозі N30P30K30 також спостерігався значний ефект від застосування біологічного стимулятора. Так, обробка насіння препаратом дала прибавку 0,75 т/га (15,4 %) в порівнянні з чистим та 0,50 т/га (9,7 %) – з протруєним контролем (табл. 1).

Подвійне обприскування посівів препаратом в порівнянні з чистим контролем дало прибавку 0,55 т/га (11,3 %). В порівнянні з протруєним контролем достовірної прибавки одержано не було. 

Комплексне поєднання обробки насіння та обприскування посівів на цьому фоні органо-мінерального живлення забезпечило прибавку урожайності 0,54 т/га (11,1 %) до чистого контролю та 0,29 т/га (5,7 %) – до протруєного.

 

Таблиця 1. Урожайність пшениці озимої залежно від фону живлення та способу застосування біологічного стимулятора росту біоглобін, т/га, 2011 р.

Спосіб застосування (А)

Фон живлення (В)

без добрив

гній 30 т/га (фон)

фон + N30P30K30

фон + N60P60K60

чистий контроль

2,05

3,94

4,88

4,94

протруєний контроль

2,22

4,02

5,13

5,12

+/- до чистого контролю, т

0,17

0,08

0,25

0,18

+/- до чистого контролю, %

8,3

2,0

5,1

3,6

обробка насіння

2,68

4,20

5,63

5,17

+/- до чистого контролю, т

0,63

0,26

0,75

0,23

+/- до чистого контролю, %

30,7

6,6

15,4

4,7

+/- до протр. контролю, т

0,46

0,18

0,50

0,05

+/- до протр. контролю, %

20,7

4,5

9,7

1,0

обприскування

2,43

3,97

5,43

5,19

+/- до чистого контролю, т

0,38

0,03

0,55

0,25

+/- до чистого контролю, %

18,5

0,8

11,3

5,1

+/- до протр. контролю, т

0,21

-0,05

0,3

0,07

+/- до протр. контролю, %

9,5

-1,2

5,8

1,4

обробка + обприскування

2,65

4,13

5,42

5,27

+/- до чистого контролю, т

0,60

0,19

0,54

0,33

+/- до чистого контролю, %

29,3

4,8

11,1

6,7

+/- до протр. контролю, т

0,43

0,11

0,29

0,15

+/- до протр. контролю, %

19,4

2,7

5,7

2,9

середня по фону

2,59

4,10

5,49

5,21

НІР05,т/га

А – 0,14; В – 0,12; АВ – 0,28

 

Рис. 2. Динаміка урожайності пшениці озимої залежно від фону живлення та способу застосування біологічного стимулятора росту біоглобін, т/га, 2011 р.

 

На найбільш інтенсивному у досліді фоні удобрення (післядія 30 т/га органічних добрив + основне внесення мінеральних в дозі N60P60K60) обробка насіння біоглобіном перед сівбою сприяла одержанню прибавки врожайності порівняно до чистого контролю на рівні 0,23 т/га, що у процентному відношенні становить 4,7 %. Дещо вищу прибавку – 0,25 т/га (5,1 %) до чистого контролю одержано від застосування подвійного обприскування посівів стимулятором росту. Прибавки до протруєного контролю за обох способів застосування препарату знаходилися в межах НІР, тобто були недостовірними. На даному інтенсивному фоні органо-мінерального живлення найбільші прибавки врожайності – відповідно 0,33 т/га (6,7 %) та 0,15 т/га (2,9 %) до чистого та протруєного контролю було одержано за поєднання обробки насіння та обприскування посівів розчином препарату.

Усі вищезгадані варіанти досліду закладалися за традиційної системи землеробства, коли під просапні та ярі зернові культури сівозміни застосовували полицеву оранку, а під озимі культури – поверхневий обробіток ґрунту. Натомість останнім часом спостерігається тенденція до повної заміни у сівозміні оранки поверхневим обробітком ґрунту. Для порівняння впливу обробітку ґрунту на урожайність пшениці озимої наші дослідження було закладено при двох фонах обробітку – за післядії оранки та чизельного обробітку на одному фоні живлення – N60P60K60 та післядії внесення гною (30 т/га). 

В середньому у рік проведення досліджень спостерігалася тенденція до зменшення урожайності пшениці на фоні чизельного обробітку ґрунту порівняно з оранкою. Натомість за чизельного обробітку ґрунту порівняно з фоном післядії оранки було одержано вищі прибавки урожайності від застосування біологічного стимулятора росту.

Так, на фоні чизельного обробітку ґрунту при застосуванні обробки насіння біоглобіном було одержано достовірну прибавку урожайності 0,49 т/га (10,6 %) в порівнянні з чистим та 0,31 т/га (6,4 %) – з протруєним контролем, тоді як на фоні післядії оранки достовірну прибавку врожайності – 0,23 т/га (4,7 %) було одержано лише порівняно до чистого контролю. Обприскування посівів стимулятором росту в порівнянні з чистим контролем дало прибавки врожайності на чизельному та орному фоні відповідно 0,33 т/га (7,1 %) та 0,25 т/га (5,1 %).

Комплексне застосування обробки насіння та обприскування посівів стимулятором на фоні чизельного обробітку ґрунту дало прибавку 0,47 т/га (10,2 %) порівняно з чистим та 0,29 т/га (6,0 %) – з протруєним контролем. На фоні післядії оранки достовірну прибавку, яка становила 0,33 т/га (6,7 %) було одержано лише до чистого контролю (табл. 2).

Отже, застосування біологічного стимулятора росту біоглобін в умовах 2010/2011 рр. забезпечило одержання істотних прибавок врожайності пшениці озимої, яка вирощувалася на різних фонах живлення та за різних фонів обробітку ґрунту. Найбільшими прибавки врожайності були на фоні без добрив, які, залежно від способу застосування препарату, коливалися від 0,38 т/га до 0,63 т/га, або від 18,5 % до 30,7 % порівняно з чистим контролем та від 0,21 т/га до 0,46 т/га, або від 9,5 % до 20,7 % порівняно з протруєним контролем.

 

Таблиця 2. Урожайність пшениці озимої залежно від фону обробітку ґрунту та способу застосування біологічного стимулятора росту біоглобін, т/га, фон живлення N60P60K60 + післядія гною (30 т/га), 2011 р.

Спосіб застосування (А)

Фон обробітку ґрунту (В)

оранка

чизельний обробіток

чистий контроль

4,94

4,63

протруєний контроль

5,12

4,81

+/- до чистого контролю, т

0,18

0,18

+/- до чистого контролю, %

3,6

3,9

обробка насіння

5,17

5,12

+/- до чистого контролю, т

0,23

0,49

+/- до чистого контролю, %

4,7

10,6

+/- до протр. контролю, т

0,05

0,31

+/- до протр. контролю, %

1,0

6,4

обприскування

5,19

4,96

+/- до чистого контролю, т

0,25

0,33

+/- до чистого контролю, %

5,1

7,1

+/- до протр. контролю, т

0,07

0,15

+/- до протр. контролю, %

1,4

3,1

обробка + обприскування

5,27

5,10

+/- до чистого контролю, т

0,33

0,47

+/- до чистого контролю, %

6,7

10,2

+/- до протр. контролю, т

0,15

0,29

+/- до протр. контролю, %

2,9

6,0

середня по фону

5,21

4,92

НІР05,т/га

А – 0,16; В – 0,10; АВ – 0,24

 

Серед способів застосування препарату на більшості фонів живлення найбільш ефективною виявилася обробка насіння перед сівбою, а також комплексне застосування обробки насіння та подвійного обприскування посівів восени та навесні. Так, залежно від фону живлення, прибавки врожайності пшениці від обробки насіння становили від 0,23 т/га до 0,75 т/га порівняно з чистим контролем та від 0,18 т/га до 0,50 т/га порівняно з протруєним контролем. За поєднання обробки насіння та обприскування посівів прибавки до чистого контролю становили від 0,19 т/га до 0,60 т/га, а до протруєного – від 0,15 т/га до 0,43 т/га.

Доведено, що за високого фону органо-мінерального живлення (основне внесення N60P60K60 + післядія гною (30 т/га)) пшениця озима формувала більші прибавки врожайності на фоні післядії чизельного обробітку ґрунту порівняно з фоном післядії оранки. Так, за чизельного обробітку ґрунту прибавки урожайності, залежно від способу застосування препарату, коливалися від 0,33 т/га до 0,49 т/га порівняно до чистого контролю та від 0,29 т/га до 0,31 т/га – до протруєного контролю, у той час як на фоні оранки прибавки коливалися від 0,23 т/га до 0,33 т/га порівняно з чистим контролем, а порівняно з протруєним контролем достовірних прибавок на даному фоні одержано не було.

Одержані результати досліджень свідчать про наявність значного резерву підвищення врожайності пшениці озимої на 20-30 % шляхом застосування біологічного стимулятора росту біоглобін.

Показники якості зерна, як відомо, значною мірою залежать від комплексу факторів: погодних умов року, генотипу сорту, системи удобрення та захисту рослин. У наших дослідженнях вивчали вплив комплексного застосування (обробка насіння + подвійне обприскування посівів) стимулятора росту біоглобін на якість зерна пшениці озимої за різних фонів живлення.

У 2011 році склалися сприятливі погодні умови для формування зерна високої якості за усіх варіантів вирощування, навіть на контролі без добрив. Так, на неудобреному фоні досліджуваний сорт пшениці забезпечив високі показники якості, які за чистого контролю відповідали вимогам 1 класу, а за протруєного – другого. Застосування препарату біоглобін на цьому фоні сприяло зниженню натури зерна відповідно на 12 та 2 г/л до чистого та протруєного контролю. На фоні внесення 30 т/га гною та мінеральних добрив у дозі N30P30K30 при застосуванні біоглобіну натура знижувалася відповідно на 4 та 2 г/л. При збільшенні дози мінеральних добрив до N60P60K60 за застосування біоглобіну натура зменшувалася в порівнянні з чистим та протруєним контролем відповідно на 12 та 4 г/л (табл. 3).

 Втім, за вимогами Державного стандарту України, показник натури для пшениці першого класу якості повинен бути не менше 760 г/л. У наших варіантах натура коливалася в межах 778-794 г/л. Тобто, за цим показником пшениця відповідала першому класу незалежно від варіанту вирощування.

За вимогами ДСТУ, для віднесення зерна пшениці до першого класу показник склоподібності повинен становити не менше 50 %. У наших варіантах даний показник коливався в межах 50-60 %. При цьому застосування біоглобіну на фоні без добрив сприяло збільшенню склоподібності на 8 % як до чистого так і до протруєного контролю. На удобрених фонах живлення застосування біоглобіну сприяло зменшенню склоподібності пшениці в порівнянні з чистим контролем на 8 % на фоні внесення 30 т/га гною та мінеральних добрив у дозі N30P30K30 та на 4 % на фоні внесення 30 т/га гною та мінеральних добрив у дозі N60P60K60, але в порівнянні з протруєним контролю склоподібність на удобрених фонах збільшувалася відповідно на 5 та 2 %.

Важливими показниками якості зерна є вміст у ньому білка та клейковини. За результатами наших досліджень, вміст білка та клейковини в зерні пшениці озимої практично не змінювався від застосування біоглобіну, коливання були в межах похибки досліду. Лише на фоні без добрив при застосуванні біоглобіну в порівнянні з чистим контролем вміст білка достовірно зменшувався на 0,83 %, а клейковини – на 0,8 %. На фоні внесення гною та мінеральних добрив у дозі N60P60K60 при застосуванні біоглобіну в порівнянні з протруєним контролем вміст клейковини зменшувався на 2,4 % (табл. 3).

 

Таблиця 3. Показники якості зерна пшениці озимої залежно від фону живлення та застосування стимулятора росту, 2011 р.

Фон жив-лення (А)

Препарат (В)

Показники якості

нату-ра

склопо-

дібність

вміст білка, %

вміст клей-ковини, %

ВДК

група

число падання, с

клас

без добрив

чистий контроль

794

50

14,49

28,8

70

І

276

1

протр. контроль

782

50

13,99

28,0

90

ІІ

304

2

біоглобін

780

58

13,66

28,0

85

ІІ

267

2

+/- до ЧК

-12

8

-0,83

-0,8

15

-

-9

-

+/- до ПК

-2

8

-0,33

0

-5

-

-37

-

фон (гній 30 т/га) + N30P30K30

чистий контроль

794

59

13,23

28,0

95

ІІ

280

2

протр. контроль

792

51

13,33

28,0

95

ІІ

242

2

біоглобін

790

56

13,15

28,4

110

ІІІ

251

4

+/- до ЧК

-4

-8

-0,08

0

15

-

-38

-

+/- до ПК

-2

5

-0,18

0,4

15

-

9

-

фон (гній 30 т/га) + N60P60K60

чистий контроль

790

60

13,42

26,4

95

ІІ

267

2

протр. контроль

782

54

13,52

28,8

100

ІІ

230

2

біоглобін

778

56

13,44

26,4

90

ІІ

238

2

+/- до ЧК

-12

-4

0,02

0

-5

-

-29

-

+/- до ПК

-4

2

-0,08

-2,4

-10

-

8

-

НІР05

А-2,1;

В-2,0;

АВ-4,8

А-2,1;

В-2,0;

АВ-4,9

А-0,8;

В-0,7;

АВ-1,8

А-0,9;

В-0,7;

АВ-1,8

А-4,4;

В-3,8;

АВ-8,7

А-12,5;

В-9,2;

АВ-29,6

 

 

Якість клейковини за показником ВДК згідно ДСТУ повинна коливатися в межах 45-100 одиниць для пшениці першого та другого класу якості. За результатами наших досліджень ВДК становило від 70 до 100 одиниць, залежно від варіанту. Втім, застосування біоглобіну на фоні внесення 30 т/га гною та мінеральних добрив у дозі N30P30K30 сприяло зростанню показника ВДК до 110 одиниць, що зумовило загальне зниження якості пшениці у цьому варіанті до 4 класу. У цьому ж варіанті пшеницю віднесено до групи ІІІ. За усіх інших варіантів група якості пшениці була на рівні І-ІІ, що відповідало групі А за ДСТУ.

Згідно Держстандарту, для віднесення пшениці до першого класу якості потрібно, щоб за показником числа падання вона була не менше 220 с. У наших варіантах в цілому показник числа падання був високим, коливаючись від 230 до 304 с. Застосування біоглобіну у половині досліджуваних варіантів сприяло зниженню числа падання. Так, на фоні без добрив зниження числа падання від застосування біоглобіну в порівнянні з протруєним контролем становило 37 с, а на фонах внесення 30 т/га гною та мінеральних добрив у дозі N30P30K30 та N60P60K60 число падіння знижувалася відповідно фонів на 38 та 29 с порівняно з чистим контролем. За інших варіантів не було зафіксовано достовірних змін показника числа падіння.

Отже, в умовах 2010/2011 рр., який характеризувався надмірним випаданням опадів під час наливу зерна застосування біологічного стимулятора росту біоглобін у більшості досліджуваних варіантів сприяло суттєвому збільшенню врожайності пшениці озимої, натомість спостерігалася тенденція до незначного зменшення показників якості зерна.

Розрахунки економічної ефективності застосування біологічного стимулятора росту біоглобін при вирощуванні пшениці озимої у 2011 році показують наступне:

На усіх досліджуваних фонах живлення найбільший економічний ефект від застосування біоглобіну зафіксовано за варіанту обробки насіння перед сівбою, який в порівнянні з чистим контролем становив від 385,2 грн./га на фоні внесення 30 т/га гною та N60P60K60 до 1290,0 грн./га на фоні внесення 30 т/га гною та N30P30K30, а у порівнянні з протруєним контролем –  відповідно від 72,0 грн./га до 855,0 грн./га (табл. 4).

 

Таблиця 4. Умовно чистий прибуток (за цінами станом на 06.01 2012  рр..) від прибавок урожайності пшениці озимої залежно від застосування стимулятора росту біоглобін на різних фонах живлення, грн./га.

Спосіб застосування

Фон живлення

без добрив

гній 30 т/га (фон)

фон + N30P30K30

фон + N60P60K60

протруєний контроль

+/- до чистого контролю, грн.

212,8

56,2

352,0

230,2

обробка насіння

+/- до чистого контролю, грн.

1081,2

437,4

1290,0

385,2

+/- до протр. контролю, грн.

785,4

298,2

855,0

72,0

обприскування

+/- до чистого контролю, грн.

411,2

-197,8

707,0

185,0

+/- до протр. контролю, грн.

115,4

-337,0

272,0

-128,2

обробка + обприскування

+/- до чистого контролю, грн.

779,0

65,6

674,6

309,2

+/- до протр. контролю, грн.

483,2

-73,6

239,6

-4,0

 

За комбінованого застосування біоглобіну шляхом обробки насіння перед сівбою та дворазового обприскування посівів економічний ефект в порівнянні з однією обробкою насіння знижувався і становив у порівнянні з чистим контролем від 65,6 грн./га на фоні внесення 30 т/га гною до 779,0 грн./га на фоні без добрив. В порівнянні з протруєним контролем за даного способу застосування препарату позитивний економічний ефект відмічено лише на фоні без добрив (483,2 грн./га) та на фоні внесення 30 т/га гною + N30P30K30 (239,6 грн./га).

З економічної позиції найменш ефективним способом застосування препарату у 2011 році було дворазове обприскування посівів. Так, однозначний позитивний економічний ефект за даного варіанту було відмічено лише на двох фонах живлення – без добрив та на фоні внесення 30 т/га гною + N30P30K30, який становив відповідно 411,2 грн./га та 707,0 грн./га порівняно до чистого контролю та відповідно 115,4 грн./га та 272,0 грн./га порівняно до протруєного контролю. На фоні внесення 30 т/га гною + N60P60K60 позитивний ефект (185,0 грн./га) відмічено лише в порівнянні до чистого контролю. За усіх інших варіантів позитивного економічного ефекту одержано не було.

Таким чином, за усіх варіантів живлення найбільший економічний ефект від застосування стимулятора росту біоглобін було одержано шляхом обробки насіння його 0,5 %-им розчином перед сівбою.

Суттєві прибавки урожайності та прибуток від застосування біологічного препарату в порівнянні з протруєним контролем свідчать про важливий резерв зростання даних показників взамін використання хімічних протруйників, що забезпечує одержання екологічно чистої продукції рослинництва.

 
...О продукте...Литература...Цены...Оплата и доставка...Контакты...

 

 

Bioglobin! All rights reserved. Copyright 2010.